Kansli: Skeppargatan 8, 3Tr
114 52 Stockholm

Formulär för adress, e-postadress och tel.nr till medlemsregistret

Fyll i uppgifterna nedan och klicka sedan på Skicka för att skicka
informationen till föreningen.

Dessa registeruppgifter kommer endast att användas av oss för utskick av föreningsinformation och inbjudan till av oss anordnade aktiviteter
samt för den årliga medlemsavgiften.

Detta formulär användes även med fördel för nya medlemmar vilka vi hjärtligt välkomnar!

Vid nyinträde, vänligen samtidigt skicka in årsavgiften, som nu är 200kr för huvudmedlem och 100kr för ev. ansluten familjemedlem,
till PlusGirokonto 997 52-8.

Den lägre avgiften gäller även för enskild medlem upp t.o.m. det år han/hon
fyller 27.

Glöm inte att även därvid ange namn och adress så att rätt belopp kopplas till rätt registeruppgift.

Tack på förhand!


   
   
Vänligen verifiera innan ni klickar på skicka: