Kansli: Skeppargatan 8, 3Tr
114 52 Stockholm

Resestipendium

2020 års FSIV-Resestipendium - utlysning

 

 

Tidigare beviljade resestipendier

År 2004 gick det till Monika Joelsson för projektet:
"Den islamiska stadens urbana mönster"
År 2005 gick det till Lovisa Strand/Jesper Blid för projekt:
med utgrävning i Labranda
År 2006 gick det till Per-Anders Hübner för projektet:
"Studier av orientaliska bokbandstekniker, speciellt klaffband"
År 2007 gick det till Monica Nilsson för projektet:
"Uppdatering av de senaste forskn.resultaten som berör bronsåldern i Mindre Asien"
År 2008 gick det till Sofia Häggman för projektet:
"Georg August Wallins Egypten"
År 2009 gick det till musikern Stefan Östersjö och hans projekt:
"Improvisation i turkisk traditionell musik och i nutida konstmusik"
År 2010 gick det till Fedir Androshchuk för projektet:
"Vägen till Bysans: kontakterna mellan Medelhavsvärlden och Norden ca 900-1100 utifrån arkeologiska källor"
Något stipendium för 2011 delades inte ut. I stället fick Labranda-projektet detta års belopp.
År 2012 gick det till Klara Borgström för projektet rörande:
utgrävning av det förmodade helgedomen till gudinnan Kybeles ära år 2013 gick stipendiet till textilkonstnärinnan Iryna Hauska.
Titta gärna in på hennes hemsida: www.konstgalleri.se/irynahauska

År 2014 gick det till Partick Hällzon
Projektbeskrivning

År 2015 gick det till Therese Paulson, doktorand i Antikens kultur och samhällsliv vid instit. för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet, för hennes studier av polygonala kolonner i antik grekisk arkitektur.

Nästa stipendium delades ut 2017 (inget stipendium 2016) och gick till Gertrud Olsson, Tekn. Dr. i Arkitektur, KTH, Stockholm
Projektbeskrivning

PhD Michael Bode har fått ett extra resestipendium