Kansli: Skeppargatan 8, 3Tr
114 52 Stockholm

Årsmötet

Årsmötet 2018 hölls kl 18:00 i Medelhavsinstitutens kansli, torsdagen den 3 maj.

Kallelse

Årsredovisning för verksamhetsåret 2017

2018-05-03: Programpunkt efter det formella årsmötet