Kansli: Skeppargatan 8, 3Tr
114 52 Stockholm

Externprogram

DENNA SIDA VISAR INBJUDNINGAR, SOM KOMMIT TILL VÄNFÖRENINGEN OCH DÄR MAN GÄRNA SER ÄVEN VÅRA MEDLEMMAR SOM GÄSTER, ÅHÖRARE ELLER DELTAGARE.

EFIS 29 nov 2017

Information om en resa till Iran hösten 2017

SUITS program november 2017

Föredrag vid SRII:s höstmöte i Lund den 14/11-17

samt information om anmälan till ovanstående

Forskarkollegiet inbjudet till Dragomanen-release med glöggmingel torsdagen den 14 december 2017