Kansli: Skeppargatan 8, 3Tr
114 52 Stockholm

Externprogram

DENNA SIDA VISAR INBJUDNINGAR, SOM KOMMIT TILL VÄNFÖRENINGEN OCH DÄR MAN GÄRNA SER ÄVEN VÅRA MEDLEMMAR SOM GÄSTER, ÅHÖRARE ELLER DELTAGARE.

2018-11-28: Dragomanenrelease med glögg, med föredrag av Ingela Nilsson som talar över ämnet "Anna Komnene och det bysantinska rikets kvinnliga röster"