Kansli: Skeppargatan 8, 3Tr
114 52 Stockholm

Externprogram

DENNA SIDA VISAR INBJUDNINGAR, SOM KOMMIT TILL VÄNFÖRENINGEN OCH DÄR MAN GÄRNA SER ÄVEN VÅRA MEDLEMMAR SOM GÄSTER, ÅHÖRARE ELLER DELTAGARE.

2018-03-03: Temadag på Medelhavsmuseet

2018-04-08 Hommage à Lütfi Özkök, Biografen Zita, kl. 13-16

2018-04-09 Årsmöte i Klassiska föreningen, med föredrag, Uppsala, kl 18:30

2018-04-17 SFII:s årsmöte med eftersits, kl 18