Kansli: Skeppargatan 8, 3Tr
114 52 Stockholm

Externprogram

DENNA SIDA VISAR INBJUDNINGAR, SOM KOMMIT TILL VÄNFÖRENINGEN OCH DÄR MAN GÄRNA SER ÄVEN VÅRA MEDLEMMAR SOM GÄSTER, ÅHÖRARE ELLER DELTAGARE.

SUITS informationsbrev

2018-09-29: Vernissage hos K.A. Almgrens sidenväveri. Docent Ashk Dahlén talar över ämnet "Persien - en högkultur längs Sidenvägen"

2018-09-27 och -29: Bokmässan i Göteborg