Kansli: Skeppargatan 8, 3Tr
114 52 Stockholm

Information

Information om vänföreningen (föreningens broschyr med info om inriktning samt bilder)

Läs här om Istanbulinstitutets historia, skriven av Birgit N. Schlyter, "Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul - en mötesplats i Eurasiens mitt", vilken ingår i publikationen "Ymer, årg. 135 (2015): Sverige utanför - svensk makt och dess spår i utlandet"


Medlemsavgiften för kalenderår är:
SEK 200 avseende huvudmedlem.
SEK 100 avseende familjemedlem bosatt på samma adress som huvudmedlemmen.
SEK 100 även för ungdomsmedlem t.o.m. det år personen fyller 27 år, varför födelseår här behöver meddelas vid anmälan resp. betalning
Vänföreningens Plusgironummer är 997 52 - 8.
Vid betalning, vänligen uppge namn, postadress, gärna telefonnummer, samt även e-postadress (vilket besparar föreningen porto vid utskick om evenemang etc.)