Kansli: Skeppargatan 8, 3Tr
114 52 Stockholm

Styrelse

Styrelseledamöter 2019-2020 och kommande mötesdatum
Ytterligare text visas om du skrollar ner på sidan

Ledamöter

Fördelning på arbetsgrupper

E-post

Karin Rudebeck, ordförande Stipendiegruppen karin@rudebeck.net
Göran Engström,
vice ordförande
Stipendiegruppen goran.r.engstrom@gmail.com
Ulla-Karin Warberg, sekreterare
Programgruppen ukwarberg@gmail.com
Lena Ullman, skattmästare Ekonomi, medlemsregister ullman_lena@hotmail.com
Daniel Henningsson, ledamot Programgruppen, sammankallande daniel_henningsson2000@yahoo.se
Johan Heldt, ledamot Stipendiegruppen, sammankallande, hemsidan
johan.heldt@lingfil.uu.se
Görkem Çimen, ledamot Programgruppen, stipendiegr. gorkemcimen26@gmail.com
  Programgruppen  
Anders Ackfeldt, ledamot
Stipendiegruppen, hemsidan anders.ackfeldt@cme.lu.se
FÖRENINGENS SAMMANTRÄDEN:

Styrelsemöten
2020: 15/1, 12/2, 25/3, årsmöte 15/4

Ev. frågor, som önskas behandlade, skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar dessförinnan, gärna via vår e-postlåda: info@istanbulvanner.se

...........,
revisor
   
............., revisorssuppleant    
...........,
valberedning