Kansli: Skeppargatan 8, 3Tr
114 52 Stockholm

Styrelse

Styrelseledamöter 2018-2019 och kommande mötesdatum
Ytterligare text visas om du skrollar ner på sidan

Ledamöter

Fördelning på arbetsgrupper

E-post

Karin Rudebeck, ordförande Stipendiegruppen karin@rudebeck.net
Göran Engström,
vice ordförande
Stipendiegruppen goran.r.engstrom@gmail.com
Ulla-Karin Warberg, sekreterare
- - - - ulla.karin.warberg@nordiskamuseet.se
Lena Ullman, skattm, medl.register, hem- sidan Ekonomi ullman_lena@hotmail.com
Daniel Henningsson, ledamot Programgruppen, sammankallande daniel_henningsson2000@yahoo.se
Johan Heldt, ledamot Stipendiegruppen, sammankallande
johan.heldt@lingfil.uu.se
Vakant
ledamot
   
Mats Müllern, ledamot Programgruppen mats.mullern@lingfil.uu.se
Vakant ledamot
   
FÖRENINGENS SAMMANTRÄDEN:

Styrelsemöten
2019: 4/2, 21/3, 9/4, 9/5= årsmöte, 3/6.

Ev. frågor, som önskas behandlade, skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar dessförinnan, gärna via vår e-postlåda: info@istanbulvanner.se

Lisa Zakariasson, revisor   lisa.zakariasson@gmail.com
Vakant revisorssuppleant    
Vakant,
valberedning