Kansli: Skeppargatan 8, 3Tr
114 52 Stockholm

Styrelse

Styrelseledamöter 2016-2017 och kommande mötesdatum
Ytterligare text visas om du skrollar ner på sidan

Ledamöter

Fördelning på arbetsgrupper

E-post

Karin Rudebeck, ordförande Stipendiegruppen karin@rudebeck.net
Göran Engström,
vice ordförande
Stipendiegruppen goran.r.engstrom@gmail.com
Ulla-Karin Warberg, sekreterare
Programgruppen ulla.karin.warberg@nordiskamuseet.se
Lisa Zakariasson,, skattmästare Ekonomi lisa.zakariasson@gmail.com
Lena Ullman, bokf., medl.register, hem- sidan Ekonomi ullman_lena@hotmail.com
Daniel Henningsson, ledamot Programgruppen, sammankallande daniel_henningsson2000@yahoo.se
Johan Heldt, ledamot Stipendiegruppen, sammankallande
johan.heldt@lingfil.uu.se
Azize Günes, ledamot Programgruppen azigunes@gmail.com
Mats Müllern, ledamot Programgruppen mats.mullern@lingfil.uu.se
     
FÖRENINGENS SAMMANTRÄDEN:

Styrelsemöten 2018: 8 mars, 16 april, 3 maj (Årsmöte) och 12 juni

Ev. frågor, som önskas behandlade, skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar dessförinnan, gärna via vår e-postlåda: info@istanbulvanner.se

Per Wesslau, revisor   per@wesslau.com
Stefan Öfverholm, revisorssuppleant   stefan@ofverholm.com
Patrick Hällzon, valberedning   patrickhallzon@yahoo.se
Simon Sorgenfrei, valberedning   simon.sorgenfrei@sh.se