Kansli: Skeppargatan 8, 3Tr
114 52 Stockholm

Minnen från en tidigare genomförd medlemsresa

VÄNFÖRENINGEN HAR EN GÅNG PER ÅR ARRANGERAT EN KULTURRESA FÖR MEDLEMMARNA TILL ISTANBUL.

Resan år 2010, året då Istanbul var en av kulturhuvudstäderna, genomfördes den 12-16 maj med 15 deltagare - medlemmar och vänner. En redogörelse för resan till Istanbul och om vad vi besåg kan läsas HÄR

Samlade bilder från 2010 års resa
(det kan ta lite tid för bilddokumentet att laddas ner)