Kansli: Skeppargatan 8, 3Tr
114 52 Stockholm

Program

Programblad för våren 2019

Årsmöte den 9 maj med föredrag av stipendiat Nicklas Jansson

Förslag till höstprogram: planering pågår
- Temadag i samarbete med SFII: "Det samtida Turkiet - samhälle, politik och ekonomi"
- Karin Ådahl och Ulla-Karin Warberg om Biby
- Gertud Olsson om Osman Hamid Bey
- Jesper Blid om sin nya bok om Labraunda