Kansli: Skeppargatan 8, 3Tr
114 52 Stockholm

Program

Torsdagen den 19 september 2019 kl 18:00:
Inbjudan till föredrag:
Gertud Olsson talar om den turkiske modernisten Osman Hamdi Bey