Kansli: Skeppargatan 8, 3Tr
114 52 Stockholm

Program

Program under hösten 2018
och avisering om våren 2019

Torsdagen den 20 september 2018 kl 18:00 INSTÄLLT pga för få delt.
"Två eller tre saker jag vet om Turkiet" med konstnären Mike Bode