Kansli: Skeppargatan 8, 3Tr
114 52 Stockholm

Program

Lördagen den 28 mars 2020 kl 13.00-16.00 i Aulan Folkuniversitetet i Stockholm
TULPANEN som symbol och kulturbärare, i samarbete mellan Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul och Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner

Anmälan senast den 24/3 till sfii@medelhavsinstituten.se alternativt telefon till
Lena Andersson 08-662 75 70 samt insättning av 100:- till bg 5028-5733.