Kansli: Skeppargatan 8, 3Tr
114 52 Stockholm

Program

Program under hösten 2018
och avisering om våren 2019

2018-10-18: En afton med en turkisk exilpoet