Kansli: Skeppargatan 8, 3Tr
114 52 Stockholm

Program

PLANERAD PROGRAMVERKSAMHET 2017

Månd. 29 maj 2017: Bokpresentation med Docent Klas Grinell

Bilden av Bysans - en halvdag på Historiska muséet den 15 juni 2017
anordnad av Medelhavsinstitutens vänföreningar

Vart anmälan ska ske framgår av texten längst ned i dokumentet.